Konfidencialitātes politika

SIA „Alfor” (turpmāk tekstā – Operators) 2010.gada 8.novembrī ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā kā personas datu apstrādes pārzinis (Apliecības Nr.001767).

Operators personas datu apstrādi un aizsardzību veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas datu apstrādes mērķis ir sniegt spēlētājiem interaktīvo azartspēļu pakalpojumus. Operators nodrošina godprātīgu un likumīgu datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Reģistrējoties, pārlūkojot un izmantojot šajā vietnē pieejamos pakalpojumus, Jūs esat informēts un piekrītat, ka Jūsu dati tiek apstrādāti.

Operators saņemto datu obligāto tehnisko aizsardzību īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

Operators apstrādātos datus nenodos trešajām personām, bez Jūsu piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Operatoram ir tiesības nodot apstrādātos datus tikai saviem saistītajiem uzņēmumiem un sadarbības partneriem, lai nodrošinātu šajā vietnē pieejamo pakalpojumu sniegšanu.

Operators patur tiesības mainīt šo privātuma politiku.