Royal Crown 3 Card Brag

Spēles Apraksts

Royal Crown 3 Card Brag - screenshot

Lai labākā roka uzvar! Vai uzticies savai intuīcijai spēlē pret banku? Izmēģini veiksmi šajā straujajā pokera paveidā, kurā vari veikt likmes pret dīleri, kā arī uz noteiktām kāršu kombinācijām. Royal Crown 3 Card Brag spēlē ar 52 kāršu kavu bez džokeriem. Trīs kārtis tavā rokā nosaka, vai uzvarēsi vai zaudēsi. Sāc tūlīt un sacenties pret dīleri!

Galvenajā spēlē (pret dīleri) tavs mērķis ir iegūt labāku roku nekā dīlerim. Ja esi veicis likmi arī uz pāru bonusu (Pair Bonus), gūsi uzvaru neatkarīgi no dīlera rokas, ja pašam rokā būs vismaz divas viena veida kārtis. Vari veikt likmes uz galveno spēli un pāru bonusu gan vienlaikus, gan atsevišķi.

Spēles veids „Video slot machine” Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,20 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 150 EUR

Likmes summas izvēle.

Ar BET+ vai BET– pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles laukumu. Maksimālais spēļu laukumu skaits ir 2. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēlei var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem TOTAL BET redzama kopējā gājiena likme.

Spēles vispārējie noteikumi.

3 Card Brag spēle sastāv no spēles galda un 52 kāršu kavas, bez JOKERA. Šī spēle iedalās divās spēlēs ANTE un PAIR BONUS. Galvenais spēles uzdevums ir gūt stiprāko kāršu kombināciju, vai kārtis nekā Dīlerim – spēļu programmai. Spēles var spēlēt abas kopā, vai atsevišķi. Nospiežot pogu DEAL spēlētājam tiek izdalītas 3 kārtis. Dīlera kārtis ir aizklātas (neredzamas). Spēlētājs šajā spēles posmā apskatot savas kārtis izvērtē sava kārša stiprumu un spiež kādu no pogām PLAY vai FOLD. Ja spēlētājs izvērtējot savas kārtis domā, ka kārtis ir stiprākas nekā Dīlerim, tad spiežot PLAY spēles likme tiek dubultota un atskaitīta no spēlētāja kredītpunktu skaita. Ja spēlētājs domā, ka kārtis ir vājas – spiežot FOLD spēlētājs padodas un spēles kārta beidzas, šajā gadījumā zaudējot tikai pamatlikmi. PAIR BONUS GAME: Šajā spēles variantā. Spēlētājam jādabū kāda no kombinācijām, jo netiek ņemts vērā stiprākās kārtis. Atšķirībā no pirmā spēles varianta ANTE nav iespējas PLAY un FOLD. Spiežot pogu DEAL tiek izdalītas 3 kārtis un spēlētājs vai nu ir laimējis vai zaudējis.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Royal Crown 3 Card Brag

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™