Multiball Roulette™

Spēles Apraksts

Multiball Roulette™ - screenshot

MultiBall Roulette – ļaujies visā pasaulē pazīstamajai kazino spēlei ar īpašu un jaunu pieskaņu! Mēs esam uzlabojuši ruleti – vienu no senākajām un populārākajām galda spēlēm –, ļaujot tev spēlēt ar desmit bumbiņām katrā spēles piegājienā.

Vari veikt likmes, novietojot žetonus uz cipariem no 0 līdz 36 vai dažādām kombinācijām. Tiklīdz esi veicis likmes, noklikšķini “Griezt” (Spin) un ļauj bumbiņām ripot!

Spēles veids „Video slot machine”
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,10 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 360,00 EUR

Likmes summas izvēle.

Spēlētājam uz spēles galda attēloti viņa spēles žetoni ar dažādiem nomināliem. Šos žetonus spēlētājs liek uz spēles galda viņa izvēlētajā pozīcijā (vienā vai vairākām). Žetonu kopējā summa veido gājiena kopējo likmi, kas redzama spēles ekrāna apakšējā malā, blakus uzrakstam „Stake”. Blakus uzrakstam „Credit” redzams spēlētāja pieejamo kredītpunktu skaits.

Spēles vispārējais apraksts.

Multiball Roulette ir galda ruletes spēles video atdarinājums vienam spēlētājam. Spēles ekrānā attēlots ruletes galds ar 37 skaitļiem un 2 krāsām (melns,sarkans) un izspēlētie pēdējie skaitļi. Spēles galvenais uzdevums ir atminēt uz kura no skaitļiem bumbiņa uzkritīs. Galda apakšējā malā poga “Clear Bets” ar kuru atceļ visas uzliktās likmes. Ar pogu „SPIN” tiek griezta rulete, ar „Quick Spin” arī tiek griezta rulete, bet tas notiek ārtāk. Ar pogu „Last Bet”, tiek atkārtoti uzlikta tāda pati likme un tajā pašā pozīcijā kā iepriekšējā izspēlētajā spēlē. Atšķirībā no parastās ruletes šajā ruletes versijā spēlētējam ir iespējams spēlēt pat ar 10 bumbiņām, bumbiņu skaitu izvēlas pats spēlētājs ekrāna kreisajā, apakšējā sānā.

Spēles norises apraksts:

Spēles gaita notiek, sekojot noteiktām funkcijām, kas parādās uz ekrāna. Minimālā likme vienai spēlei ir 10 kredītpunkti. Spēlētājs liek spēles žetonus uz spēles galda uz noteiktām paša spēlētāja izvēlētām pozīcijām. Uz vienu skaitli, uz vairākiem skaitļiem, uz lauciņiem – 1-18; 19-36; pāra; nepāra, uz melnu vai sarkanu krāsu, uz horizontālo līniju un sektoru (vienu no trim), uz 3 skaitļiem, kas atrodas vertikālā līnijā, u.t.l. Maksimālās likmes vienā spēlē nevar pārsniegt 1000 kredītpunktus, tas ir 10 EUR.

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Multiball Roulette™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™