Mermaid’s Pearl™

Spēles Apraksts

Mermaid’s Pearl™ - screenshot

Iepazīsti mūsu nāriņu zemūdens valstību – tevi pārsteigs, kādas bagātības slēpjas jūras dzīlēs. Tavs piedzīvojumu ceļojums var sākties jau tūlīt: vienkārši seko straumei uz laimestiem, ceļojot pa pieciem cilindriem un 20 uzvarošajām līnijām, un izbaudi daudzās pārpilnās dārgumu lādes bezmaksas spēlē.

Tu saņemsi galveno spēles laimestu, ja iegūsi piecus vienādus simbolus uz uzvarošās līnijas. Pievērs uzmanību šo līniju izkārtojumam, jo tās vienmēr sākas no pirmā cilindra kreisajā pusē un dažādās kombinācijās stiepjas pāri cilindriem uz labo pusi. Uzvarošā kombinācija sastāv no vairākiem vienādiem simboliem, kuri bez pārtraukuma stiepjas pāri uzvarošajai līnijai no tās sākuma. Nāriņa tev palīdzēs iegūt pilnīgas uzvarošās kombinācijas, jo viņa veic džokera funkcijas un aizstāj jebkuru citu simbolu, izņemot “Dārgumu lādi”. Tāpat nāriņa dubulto tavus laimestus, kas iegūti uz attiecīgās līnijas.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interaktīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „SIEVIETE”, tas, aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „DĀRGUMU LĀDE”, kā arī šis „SIEVIETES” simbols divkāršo laimestu.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina nospiest taustiņu “Gamble” tajā momentā, kad dzeltenā - ātri mirgojošā poga ir iedegusies. Ja nospiests īstajā brīdī, tad laimests tiek dubultots, ja nē, tad zaudēts. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs gūst 3, 4 vai 5 ”DĀRGUMU LĀDES” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 40, 50 vai 60 brīvās spēles. Ja brīvajās spēlēs vēlreiz uzkrīt ”DĀRGUMU LĀDES” simboli, tad spēlētājs iegūst papildus brīvās spēles. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Mermaid’s Pearl™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™