Globe Roulette™

Spēles Apraksts

Globe Roulette™ - screenshot

Iztēlojoties kazino, šarmu un eleganci, prātā uzreiz nāk rulete. Jau kopš 18. gadsimta cilvēki sajūsminājušies par ripojošu bumbiņu, divām krāsām un 37 cipariem. Un, protams, vēl jau ir slavenais teiciens “Rien ne va plus!” (“Likmes vairs netiek pieņemtas!”). Taču jums nevajag ņemt no skapja laukā uzvalku un doties uz Montekarlo, jo ruleti itin viegli var uzspēlēt arī šeit.

Spēlē Globe Roulette™ tavs uzdevums ir noteikt, uz kura cipara vai kādas krāsas piezemēsies bumbiņa. Vari veikt likmes izmantojot žetonus un izvēloties dažādu kombināciju ciparus no 0 līdz 36, rindas vai krāsas.

Spēles veids „Video slot machine” Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,10 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 350 EUR

Likmes summas izvēle.

Spēlētājam uz spēles galda attēloti viņa spēles žetoni ar dažādiem nomināliem. Šos žetonus spēlētājs liek uz spēles galda viņa izvēlētajā pozīcijā (vienā vai vairākām). Žetonu kopējā summa veido gājiena kopējo likmi, kas redzama zem uzraksta „BET” Zem uzraksta „Balance” redzams spēlētāja pieejamo kredītpunktu skaits.

Spēles vispārējais apraksts.

Globe Roulette ir galda ruletes spēles video atdarinājums vienam spēlētājam. Spēles ekrānā attēlots ruletes galds ar 37 skaitļiem un 2 krāsām (melns,sarkans) un izspēlētie pēdējie skaitļi. Spēles galvenais uzdevums ir atminēt uz kura no skaitļiem bumbiņa uzkritīs. Galda apakšējā malā ir poga “Remove Chips” kuru nospiežot parādas dzēšgumijas simbols un spēlētājam ir iespēja noņemt vienu vai vairākas uzliktās likmes no spēles galda. Poga “Remove All Chips” ar kuru atceļ visas uzliktās likmes. Ar pogu „SPIN” tiek griezta rulete, ar „Quick Spin” arī tiek griezta rulete, bet tas notiek ārtāk. Ar pogu „Last Bet”, tiek atkārtoti uzlikta tāda pati likme un tajā pašā pozīcijā kā iepriekšējā izspēlētajā spēlē. Laimesta plāns atveras nospiežot pogu „INFO”

Spēles norises apraksts:

Spēles gaita notiek, sekojot noteiktām funkcijām, kas parādās uz ekrāna. Minimālā likme vienai spēlei ir 10 kredītpunkti. Spēlētājs liek spēles žetonus uz spēles galda uz noteiktām pozīcijām. Uz vienu skaitli, uz vairākiem skaitļiem, uz lauciņiem–1-18; 19-36; pāra; nepāra, uz melnu vai sarkanu krāsu, uz horizontālo līniju un sektoru (vienu no trim). Uz 3 skaitļiem, kas atrodas vertikāli. Maksimālās likmes vienā spēlē nevar pārsniegt 1000 kredītpunktus, tas ir 10 EUR. Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Globe Roulette™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™