Flame Dancer™

Spēles Apraksts

Flame Dancer™ - screenshot

Izjūtiet Havaju salu liesmas – spēlējot Flame Dancer™, būs patiešām karsti! “Jo vairāk liesmu, jo lielāki laimesti”, kā saka – burbuļojoši vulkāni, degošas lāpas un noslēpumaini uguns-rijēji atklās jūsu nākamo veiksmes svītru! Flame Dancer™ spēlē uz 5 ratiem. Jūsu mērķis ir sarindot 5 identiskus simbolus. Parastajā spēlē laimējošā kombinācija stiepjas no kreisās uz labo pusi pāri aktīvajām laimesta līnijām. Ja vienā rindā izkrīt vismaz 3 vienādi simboli, jums ir pavērusies veiksmīgā svītra! Līdz pat 20 laimesta līnijām nozīmē, ka jums ir lielas izredzes uzvarēt – vienkārši izvēlēties, cik daudzas laimestu līnijas vēlaties aktivizēt.
Jo vairāk liesmu, jo labākas ir jūsu izredzes: Kā jau liecina nosaukums, viskarstākajiem simboliem ir īpaša vērtība Flame Dancer™ spēlē. Vislielākie laimesti ir paslēpti aiz vulkāna. Ugunsrijējs šajā automātā nozīmē džokera simbolu. Tas var parādīties tikai 2. un 4. ratā un izplešas pa visām citām pozīcijām uz rata. Džokeris aizstāj visus citus simbolus – izņemot Izkliedētāju – un var noslēgt laimesta kombināciju. Krustoto lāpu simbols šajā automātā nozīmē Izkliedētāju – sarindojot 3 vienā griezienā, varēsiet ne tikai ieskaitīt savā kontā lielu laimestu, bet arī saņemsiet 7 bezmaksas griezienus!

Spēles veids „Video slot machine”. 3 cilindri un 5 spēles līnijas.

Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 1 000,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000,00 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
  Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
  Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

 5. Laimests.
  Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE.
  Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi.
  Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām.
  Piešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
  Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
  Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
  Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un papildspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu.
Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēle

Ja uz visiem 3 spēles cilindriem ir gūti 9 vienādu augļu simboli, tad spēlētājs gūst papildspēli. Uz ekrāna parādās laimes rats un aktivizējot to ir iespējams laimēt pēdējā gājienā laimēto kredīt punktu dubultošanu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.
Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Flame Dancer™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™