Deuces Wild

Spēles Apraksts

Deuces Wild - screenshot

Deuces Wild ir video pokera spēle, kurā divnieki ir džokeri un var aizstāt jebkuru kārti. Tā kā šajā spēlē ir vairāk džokeru, iespējamas divas papildu rokas, proti, “Pieci vienādie” (Five of a Kind) un “Četri divnieki” (Four Deuces) (četri divnieki/džokeri). Likmes var mainīt pirms katras partijas, izmantojot + un – pogas. Atbilstoši mainīsies arī maksājumu tablo, kurā redzams tavs iespējamais laimests.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 kārtis ekrānā. Spēles laimesta procents svārstā: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,20 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 4000 EUR
Maksimālais Jackpot laimests: 20 000 EUR + uzkrājums
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

 1. Nospiežot pogu „DEAL”, spēlētājam tiek atvērtas 5 spēļu kārtis. Spēlētājam ir iespēja atzīmēt kādu no kārtīm ar atzīmi „HOLD”, kuru viņš vēlas atstāt uz spēles nākošo gājienu, (ja to automātiski nav izdarījusi pati spēles programma), vai arī gluži otrādi – noņemt atzīmi „HOLD” no kārtīm, ja to izdarījusi pati spēles programma. Spiežot pogu „DRAV” atzīmētās „HOLD” kārtis paliek tās pašas, bet neatzīmētās nomainas pret jaunām. Ja spēlētājs guvis kādu laimējušu kāršu kombināciju, viņam ir iespēja gūto laimestu pieskaitīt savam jau esošajam kredītam ar pogu „COLLECT”, vai arī mēģināt dubultot gūto laimestu spēlējot laimesta divkāršošanas spēli.

 2. Likmes izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu zem nosaukuma BET. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Zem BET redzama kopējā gājiena likme. Gājiena likmi iespējams mainīt pēc izspēlētas 1 kārtas (2 gājieni).

 3. Laimests. Laimestu plāns parādīts spēles ekrāna augšējā daļā virs spēļu kārtīm . Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

 4. Kombinācijas: Three of a Kind: Trīs vienādas kārtis.
  Straight: Piecas kārtis secīgi pēc kārtas. (piem. 3,4,5,6,7)
  Flush: Piecas kārtis no vienas masts.
  Full House: Trīs vienādas kārtis un divas vienādas kārtis (pāris).
  Four of a Kind: Četras vienādas kārtis.
  Straight Flush: Piecas secīgi izkārtotas no vienas masts. Five of a Kind: Piecas vienādas kārtis. Iespējams, kad piedalās kārts “2 WILD”.
  Wild Royal Flush: Piecas kārtis A līdz 10 izkārtoti secīgi no vienas masts kur piedalās kārts “2 WILD”.
  Four Deuces: Četras kārtis “2 WILD”.
  Royal Flush: Piecas kārtis A līdz 10 izkārtoti secīgi no vienas masts kur nepiedalās kārts “2 WILD”.
  Direct Royal Flush: Piecas kārtis A līdz 10 izkārtoti secīgi no vienas masts kur nepiedalās kārts “2 WILD” un kad kombinācija uzkritusi pirmajā spēles gājienā. Šī kombinācija laimē Jackpot.

Spēles papildiezīmes:

Spēļu kārtis “2” uz kurām ir atzīme “WILD” aizstāj jebkuru citu kārti. Spēlējot pakāpeniski palielinās “Jackpot” uzkrājums, kurš spēles laimesta plānā apzīmēts ar “Direct Royal Flush”

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimējušas kombinācijas gūšanas spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu. Jāmēģina atminēt kura no 2 ekrānā redzajamām aizklātajām kartīm ir stiprāka attiecīgajā brīdī, kad izvēlētā kārts iekrāsojusies ar sarkanu kontūru jānospiež taustiņš GAMBLE, vai arī riskēt ar pusi no iegūtā laimesta nospiežot ½ GAMBLE taustiņu. Uzminot stiprāko kārti laimests tiek dubultots. Minēšanas reižu skaits atkarīgs no tā cik ātri aizpildīsies blakus attēlotā laimētās summas piramīda, kura aizpildās ar katru uzminēto kārti. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Deuces Wild

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™