American Poker II™

Spēles Apraksts

American Poker II™ - screenshot

American Poker II ir īstā spēle visiem tiem pokera cienītājiem, kas prot novērtēt ātru spēli! Turklāt arī tie, kas tikai nesen sākuši spēlēt pokeru, ātri iemācīsies, kā nomaskēt sejā emocijas, jo šī pokera video versija garantē garu sarakstu uzvarošo kombināciju, lai spēlētājam būtu vieglāk pieņemt pokera sarežģītos noteikumus. Spēle pret datorprogrammu šajā lieliskajā pokera video versijā ātri iepatiksies pat tiem, kas parasti nemetas azartiskā spēlē vai gluži vienkārši nav dzimuši blefotāji.

American Poker II mērķis ir iegūt vērtīgāko iespējamo piecu kāršu kombināciju.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 kārtis ekrānā. Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,20 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 6000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

 1. Nospiežot pogu „DRAW”, spēlētājam tiek atvērtas 5 spēļu kārtis. Spēlētājam ir iespēja atzīmēt kādu no kārtīm ar atzīmi „HOLD”, kuru viņš vēlas atstāt uz spēles nākošo gājienu, (ja to automātiski nav izdarījusi pati spēles programma), vai arī gluži otrādi – noņemt atzīmi „HOLD” no kārtīm, ja to izdarījusi pati spēles programma. Spiežot pogu „DRAW - EXCHANGE” atzīmētās „HOLD” kārtis paliek tās pašas, bet neatzīmētās nomainas pret jaunām. Ja spēlētājs guvis kādu laimējušu kāršu kombināciju, viņam ir iespēja gūto laimestu pieskaitīt savam jau esošajam kredītam ar pogu „TAKE”, vai arī mēģināt dubultot gūto laimestu spēlējot laimesta divkāršošanas spēli.

 2. Likmes izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu zem nosaukuma BET. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Zem BET redzama kopējā gājiena likme. Gājiena likmi iespējams mainīt pēc izspēlētas 1 kārtas (2 gājieni).

 3. Laimests. Laimestu plāns parādīts spēles ekrāna augšējā daļā virs spēļu kārtīm . Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

 4. Kombinācijas:
  Minibonus (Jacks or Better): Augstākais pāris - uzkrājas kredītpunkti ko piešķir par 2 kārtīm J,Q,K vai A
  Two Pair: Divi Pāri. (piem. 2,2 un 6,6) Three of a Kind: Trīs vienādas kārtis. Straight: Piecas kārtis secīgi pēc kārtas. (piem. 3,4,5,6,7) Flush: Piecas kārtis no vienas masts. Full House: Trīs vienādas kārtis un divas vienādas kārtis (pāris).
  Four of a Kind: Četras vienādas kārtis. Straight Flush: Piecas secīgi izkārtotas no vienas masts. Five of a Kind: Piecas vienādas kārtis. Iespējams, kad piedalās kārts “JOKER”.
  Royal Flush: Piecas kārtis A līdz 10 izkārtoti secīgi no vienas masts.

Spēles papildiezīmes:

Spēļu kārtis uz kurām ir atzīme “Jolly” – “Novomatic” aizstāj jebkuru citu kārti. Minibonus: Par katru „JACKS or BETTER” (augstākais pāris) tiek piešķirts izvēlētās likmes lielums, kurš uzkrājas un to var redzēt laimesta plānā ekrāna augšējā daļā. Sasniedzot noteiktu kredītpunktu skaitu (atkarīgs no spēlētāja likmes) savāktie „Minibonus” laimesti tiek izmaksāti nejauši, pie kam summas virs noteiktā sliekšņa tiek ierakstītas atmiņā un nobeidzot parādās uz MINI BONUS displeja. Piemērs: Spēles likme 0,20 = MINI BONUS rāda 400 = nāk JACKS or BETTER = MINI BONUS rāda 400 = pārskaitījums uz CREDIT = MINI BONUS rāda 20 vai vairāk atkarībā cik augstākie pāri ir bijuši līdz izmaksas brīdim.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimējušas kombinācijas gūšanas spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu. Jāmēģina atminēt kādas krāsas kārts parādīsies ekrānā (sarkana vai melna). Uzminot kārts krāsu laimests tiek dubultots. Nospiežot “Take” pogu, dubultošanas spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.

Līdzīgas spēles American Poker II™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

Aztec Power™

Aztec Power™